پارچه بلژیک انتقال ایرانی بازیکن فوتبال

پارچه: بلژیک انتقال ایرانی بازیکن فوتبال بازیکنان رامین رضاییان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی چند میلیون ایرانی در اینستاگرام فعال هستند؟

کاربران ایرانی با عضویت 24 میلیونی در اینستاگرام رتبه هفتم بازدیدکنندگان فعال این شبکه اجتماعی را به خود تخصیص داده شده است دادند.

چند میلیون ایرانی در اینستاگرام فعال هستند؟

چند میلیون ایرانی در اینستاگرام فعال هستند؟

عبارات مهم : تلگرام

کاربران ایرانی با عضویت 24 میلیونی در اینستاگرام رتبه هفتم بازدیدکنندگان فعال این شبکه اجتماعی را به خود تخصیص داده شده است دادند.

به گزارش خبرآنلاین، استاتیستا در این رابطه نوشت: بازدیدکنندگان آمریکایی با 110 میلیون عضو فعال در ژانویه 2018 رتبه اول و برزیلی ها با 57 میلیون کاربر رتبه دوم را کسب کردند. اندونزیایی ها هم با 53 میلیون کاربر سوم شدند.

چند میلیون ایرانی در اینستاگرام فعال هستند؟

بر اساس آمار، اینستاگرام تا سپتامبر 2017 بیش از 800 میلیون عضو فعال داشته است.

کاربران ایرانی نیز با 24 میلیون عضو فعال رده هفتم جدول را به خود تخصیص داده شده است دادند درحالی که با 46 میلیون عضو در خبر رسان تلگرام همچنان شماره یک هستند.

کاربران ایرانی با عضویت 24 میلیونی در اینستاگرام رتبه هفتم بازدیدکنندگان فعال این شبکه اجتماعی را به خود تخصیص داده شده است دادند.

گفتنی است خبر رسان تلگرام نیز 180 میلیون عضو فعال ماهانه دارد.

واژه های کلیدی: تلگرام | میلیون | ایرانی | میلیونی | کاربران | اینستاگرام | شبکه اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs